seminarios

Grupo en formación Necochea

Seminario 11
de J. Lacan

A cargo de Daniel Aksman